Kilo wody pod stopą

Anundshög

  • date
  • 19.06.2012 1436
  • φ59.628  λ16.6403 

Anundshög to największe w Szwecji stanowisko archeologiczne z przełomu epoki brązu i epoki żelaza. Leży około 10 km od Västerås. Oprócz kurhanu znajdują się tam głazy ustawione w obrys 5 statków. Dwa z nich maja imponujące rozmiary: 51 i 54 metry. Choć nie do końca wiadomo jaka była ich rola możemy powiedzieć dwie  rzeczy. W Anundshög mieszkała społeczność związana z morzem – stąd kształt statku a także znaleziska łodzi. Obecnie miejsce to jest oddalone od wybrzeża o ponad 5 kilometrów, co ma związek z ruchami izostatycznymi (ta część Szwecji podnosi się od czasów ustąpienia lądolodu skandynawskiego). Ponieważ statek odgrywał w kulturze ludów skandynawskich bardzo ważną rolę, najprawdopodobniej na terenie ograniczonym kamieniami odbywały się spotkania społeczności. Coś pomiędzy radą a sądem plemiennym – czyli ting. Nazwa ting oznacza zgromadzenie wolnych mężczyzn decydujące o sprawach społeczności.

Bear